Thursday, August 12, 2010

  • Dapat meningkatkan minat belajar kepada para pelajar. Remaja merupakan golongan yang gemar untuk mencuba sesuatu yang baru dan lebih suka belajar di luar bilik darjah. Melalui blog, pelajar tidak mudah jemu untuk belajar dan membaca. Hal ini kerana, mereka boleh melayari internet sekiranya telah penat belajar. Konsep pembelajaran seperti ini membuatkan pelajar lebih gemar belajar walaupun di luar waktu sekolah.(206770)

No comments:

Post a Comment